ulot•ka -t•ce, -t•kę; -tek *

* Wielki słownik ortograficzny PWN

 

 

ulotka «kartka papieru, broszura itp. z krótkim tekstem o treści politycznej lub reklamowej» *

Słownik języka polskiego PWN

Ulotka jest drukiem służącym celom propagandowym bądź informacyjnym, przeznaczonym

do szybkiego rozpowszechniania,

o niewielkiej objętości, zazwyczaj

w formie kartki, lub rozkładanej broszurki nie przekraczającej 4 stron. Przekazuje ona niezbędne informacje o działalności instytucji, firmy albo organizacji politycznej, lub zapowiada jakieś wydarzenie. Ulotki najczęściej informują o wydarzeniach kulturalnych (koncertachrepertuarze teatrów 

lub kin), wydarzeniach politycznych (wiecach, zgromadzeniach, marszach, protestach), zawierają informacje turystyczne, asortyment towarów

lub usług, dane katalogowe bądź prospekty handlowe opisujące pojedynczy produkt lub ofertę firmy.*

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulotka