plakat -atu, -acie; -atów *

* Wielki słownik ortograficzny PWN

 

 

plakat «duży arkusz papieru zawierający informację w formie graficznej, często reklamę czegoś; też: artystyczny gatunek grafiki użytkowej» *

Słownik języka polskiego PWN

 

 

Plakat – rodzaj wyrobu poligraficznego zaliczany do akcydensów. Druk jednostronny dużego formatu (co najmniej A3),

o charakterze informacyjnym, ale czasem również propagandowym służący do umieszczania w stałych, publicznych miejscach (rozklejany, umieszczany w witrynach)*

*https://pl.wikipedia.org/wiki/Plakat

Format A3 (297x420)

Format A2 (420x594)

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Format B2 (480x680)

Format B1 (680x980)