Wizytówka to zazwyczaj prostokątny, podręczny kartonik, zapisany treścią zależną od rodzaju wizytówki. Towarzyszy chwilom nawiązywania znajomości, stając się elementem konwenansu. Jest oznaką uprzejmości i szacunku, a współcześnie może też pełnić funkcje reklamowe.*

*https://pl.wikipedia.org/wiki/Wizytówka

wizytówka

1. «mały kartonik z wydrukowanym nazwiskiem, adresem i tytułami lub stanowiskiem służbowym danej osoby»

2. «coś, co świadczy o cechach kogoś lub czegoś, zwłaszcza dodatnich»

3. «tabliczka z imieniem i nazwiskiem na drzwiach mieszkania» *

* Słownik PWN

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego